توری سرند

توری ۱۲ پایه توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر […]
توری 4 پین توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر […]
توری های ترومل توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر […]
توری های استپ دار متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری ها، لبه هایی تعبیه کرده¬اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به پنل ،سرعت متریال در […]
توری ریلی توری پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ها بلکه از نظر نحوه­ی نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) […]