اسکراپرها

اسکراپرها : اسکراپرها یا بلت کلینرهای پلی یورتانی قطعاتی هستند که در فراوری و انتقال مواد معدنی جایگاه ویژه ای در نگهداری نوارهای نقاله را دارند و کار این قطعات به گونه ای ست که علاوه برجلوگیری از هدر رفتن بار سیستم تمیزکننده نوار نقاله نیز میباشند.

اسکراپرها با خاصیت ضدفرسایش و الاستیسیته بالا  و در مقایسه با انواع متداول آن به طور قابل ملاحظه ای دارای طول عمر بیشتری می باشند.

اسکراپرها

اسکراپرها : اسکراپرها یا بلت کلینرهای پلی یورتانی قطعاتی هستند که در فراوری و انتقال مواد معدنی جایگاه ویژه ای در نگهداری نوارهای نقاله را دارند و کار این قطعات به گونه ای ست که علاوه برجلوگیری از هدر رفتن بار سیستم تمیزکننده نوار نقاله نیز میباشند.

اسکراپرها با خاصیت ضدفرسایش و الاستیسیته بالا  و در مقایسه با انواع متداول آن به طور قابل ملاحظه ای دارای طول عمر بیشتری می باشند.