ایمپلر یا پروانه پمپ

پروانه پمپ ها (ایمپلرها) نقطه مشترکی در پمپ های اسلاری هستند در سایز ها و انواع مختلف و نیز قابل استفاده برای پمپاژ آب و مواد چسبناک و … با فشار بالا و طول عمر چند برابر نسبت به نمونه های مشابه
پروانه پمپ آسیب پذیرترین قطعه ی در معرض سایش پمپها می باشد، از این رو مجموعه برسام پلیمر اقدام به تولید انواع ایمپلر(پروانه پمپ )هایی از جنس بسیار مقاوم پلی یورتانی نموده است.
پروانه پمپ ها موثرترین مولفه بر کارایی پمپاژ پمپها هستند که پوشش پلی یورتانی پروانه ها مشکلات سایش در پمپ ها را برطرف میکند و هزینه تعمیرات و نیز مصرف برق را به شکل بسیار قابل توجهی کاهش میدهد.

ایمپلر یا پروانه پمپ

پروانه پمپ ها (ایمپلرها) نقطه مشترکی در پمپ های اسلاری هستند در سایز ها و انواع مختلف و نیز قابل استفاده برای پمپاژ آب و مواد چسبناک و … با فشار بالا و طول عمر چند برابر نسبت به نمونه های مشابه
پروانه پمپ آسیب پذیرترین قطعه ی در معرض سایش پمپها می باشد، از این رو مجموعه برسام پلیمر اقدام به تولید انواع ایمپلر(پروانه پمپ )هایی از جنس بسیار مقاوم پلی یورتانی نموده است.
پروانه پمپ ها موثرترین مولفه بر کارایی پمپاژ پمپها هستند که پوشش پلی یورتانی پروانه ها مشکلات سایش در پمپ ها را برطرف میکند و هزینه تعمیرات و نیز مصرف برق را به شکل بسیار قابل توجهی کاهش میدهد.