توری 4 پین

توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند.
یکی از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر، توری 4پین است که در 3 نوع توری 4پین طرح مولتوتک، 4پین اسکالپر و توری 4پین برسام و موجود است.نحوه ی کنار هم قرار گرفتن (fixing) این پنل ها به نوعی¬ست که عمل مونتاژ کاملا بی نقص می باشد .
همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه های توری سرند دارای دو جهت می باشند.پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم هایی در جهت جریان و با زاویه ی 180 درجه با جریان (یاinflow ) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم هایی به صورت متقاطع با جریان(عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می باشد.
همان گونه که در عکس مشاهده می شود، توری های 4 پین طرح مولتوتک دارای سطح باز مؤثر بزرگتری می باشند که به تبع باعث بالا رفتن راندمان می گردد. متخصصین برسام پلیمر با مهندسی معکوس و بهینه سازی توری های نمونه طرح مولتولک، قطعاتی با کارایی و طول عمر مشابه نمونه خارجی را طراحی و تولید کرده و کشور را از واردات این نوع توری های سرند بی¬نیاز کرده اند. این توری ها از سایز400 میکرون به بالا برای هر دو فرآیند آبگیری و دانه بندی موجود می¬باشند.
شرکت برسام پلیمر قادر به طراحی و تولید هر نوع سایز دیگر با توجه به سفارش مشتری نیز می باشد
نوع دوم نام برده شده توری 4پین اسکالپر میباشد که با دو سایز مش 8*16 و 6*21.6 موجود است. این توری به علت داشتن برآمدگی های روی کار در جاهایی که توری در معرض ضربات شدید سنگ های بزرگ قرار میگیرد، بسیار کارآمد می باشد چرا که این بخش ها از آسیب دیدگی چشم توسط برخورد ریزش سنگ از ارتفاع زیاد ، جلوگیری کرده و طول عمر قطعه را بیشتر می کنند.
و نوع سوم توری های4پین برسام پلیمر، توری 4پین طرح برسام است که برای رفع نیاز های مشتریان محترم با سایز بندی بسیار متنوع و اشکال هندسی متفاوت (از 100میکرون تا2000میکرون برای آبگیری و دانه بندی و از3میلیمتر به بالا برای دانه بندی) تولید می شوند.

توری 4 پین

توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند.
یکی از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر، توری 4پین است که در 3 نوع توری 4پین طرح مولتوتک، 4پین اسکالپر و توری 4پین برسام و موجود است.نحوه ی کنار هم قرار گرفتن (fixing) این پنل ها به نوعی¬ست که عمل مونتاژ کاملا بی نقص می باشد .
همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه های توری سرند دارای دو جهت می باشند.پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم هایی در جهت جریان و با زاویه ی 180 درجه با جریان (یاinflow ) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم هایی به صورت متقاطع با جریان(عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می باشد.
همان گونه که در عکس مشاهده می شود، توری های 4 پین طرح مولتوتک دارای سطح باز مؤثر بزرگتری می باشند که به تبع باعث بالا رفتن راندمان می گردد. متخصصین برسام پلیمر با مهندسی معکوس و بهینه سازی توری های نمونه طرح مولتولک، قطعاتی با کارایی و طول عمر مشابه نمونه خارجی را طراحی و تولید کرده و کشور را از واردات این نوع توری های سرند بی¬نیاز کرده اند. این توری ها از سایز400 میکرون به بالا برای هر دو فرآیند آبگیری و دانه بندی موجود می¬باشند.
شرکت برسام پلیمر قادر به طراحی و تولید هر نوع سایز دیگر با توجه به سفارش مشتری نیز می باشد
نوع دوم نام برده شده توری 4پین اسکالپر میباشد که با دو سایز مش 8*16 و 6*21.6 موجود است. این توری به علت داشتن برآمدگی های روی کار در جاهایی که توری در معرض ضربات شدید سنگ های بزرگ قرار میگیرد، بسیار کارآمد می باشد چرا که این بخش ها از آسیب دیدگی چشم توسط برخورد ریزش سنگ از ارتفاع زیاد ، جلوگیری کرده و طول عمر قطعه را بیشتر می کنند.
و نوع سوم توری های4پین برسام پلیمر، توری 4پین طرح برسام است که برای رفع نیاز های مشتریان محترم با سایز بندی بسیار متنوع و اشکال هندسی متفاوت (از 100میکرون تا2000میکرون برای آبگیری و دانه بندی و از3میلیمتر به بالا برای دانه بندی) تولید می شوند.