پمپ

پمپ اسلاری یا دوغاب
تجهیزی برای شست و شوی مصالح و انتقال گل و پسآب می باشد که در فرآیند آبگیری برای شستن مصالح، قبل از هیدروسیکلون قرار می گیرد.این پمپ¬ها به علت داشتن لاینر ضد سایش طول عمر بیشتری دارند و دارای عملکردی دقیق تر و راندمانی بیشتر به نسبت باقی پمپ ها می¬باشند .
مجموعه برسام پلیمر تامین کننده ی انواع پمپ های اسلاری از سایز 2/3 تا 8/10 می¬باشد.

لاینرهای لاستیکی پمپ ها(آسترهای لاستیکی بالمیل)- رابر لاینینگ
بدلیل سایش بالای پمپ های مورد استفاده در صنایع مختلف به خصوص پمپ های اسلاری(دوغاب) ، پوشش هایی از جنس پلی یورتان مقاوم در پمپ ها بکار می رود .
کاربرد لاینرها:
این لاینرها در بدنه به دو صورت نصب میگردد:
حالت اول: لاینر بصورت مجزا تولید و بعد روی پمپ نصب میگردد
حالت دوم: لاینر پمپ روی بدنه تزریق میگردد ..
سایز لاینرها مطابق با استاندارد پمپ ها میباشد .
تیم طراحی و اجرایی برسام پلیمر توانایی تولید این لاینرها را در سایزهای مختلف از 2 به 3 الی10 به 8 دارا میباشد.

پمپ

پمپ اسلاری یا دوغاب
تجهیزی برای شست و شوی مصالح و انتقال گل و پسآب می باشد که در فرآیند آبگیری برای شستن مصالح، قبل از هیدروسیکلون قرار می گیرد.این پمپ ها به علت داشتن لاینر ضد سایش طول عمر بیشتری دارند و دارای عملکردی دقیق تر و راندمانی بیشتر به نسبت باقی پمپ ها می¬باشند .
مجموعه برسام پلیمر تامین کننده¬ی انواع پمپ های اسلاری از سایز 2/3 تا 8/10 می¬باشد.

لاینرهای لاستیکی پمپ ها(آسترهای لاستیکی بالمیل)- رابر لاینینگ
بدلیل سایش بالای پمپ های مورد استفاده در صنایع مختلف به خصوص پمپ های اسلاری(دوغاب) ، پوشش هایی از جنس پلی یورتان مقاوم در پمپ ها بکار می رود .
کاربرد لاینرها:
این لاینرها در بدنه به دو صورت نصب میگردد:
حالت اول: لاینر بصورت مجزا تولید و بعد روی پمپ نصب میگردد
حالت دوم: لاینر پمپ روی بدنه تزریق میگردد ..
سایز لاینرها مطابق با استاندارد پمپ ها میباشد .
تیم طراحی و اجرایی برسام پلیمر توانایی تولید این لاینرها را در سایزهای مختلف از 2 به 3 الی10 به 8 دارا میباشد.