حضور برسام پلیمر در نخستین نمایشگاه صنعت، معدن و ماشین آلات بین المللی منطقه آزاد ماکو