پمپ

تجهیزی برای شست و شوی مصالح و انتقال گل و پسآب است که در فرآیند آبگیری برای شستن مصالح، قبل از هیدروسیکلون قرار می گیرد. انواع پمپ های اسلاری یا دوغاب به علت داشتن لاینر ضد سایش طول عمر بیشتری دارند و دارای عملکردی دقیق تر و راندمانی بیشتر به نسبت باقی پمپ ها می باشند. مجموعه برسام پلیمر تامین کننده انواع پمپ دوغاب از سایز 2/3 تا 8/10 می باشد. نوعی پمپ است که برای پمپاژ مایعات حاوی ذرات جامد طراحی شده است. این پمپ ها در طراحی و ساخت به دلیل تفاوت غلظت مواد جامد، اندازه متفاوت ذرات جامد، گوناگونی اشکال ذرات جامد و ترکیب متفاوت محلول متغیر هستند. پمپ دوغاب نسبت به پمپ های مایع مقاوم تر است.

لاینرهای لاستیکی پمپ های اسلاری یا دوغاب (آسترهای لاستیکی بالمیل)- رابر لاینینگ

بدلیل سایش بالای پمپ های مورد استفاده در صنایع مختلف به خصوص پمپ دوغاب، پوشش هایی از جنس پلی یورتان مقاوم در پمپ ها بکار می رود.

کاربرد لاینرهای پمپ دوغاب

این لاینرها در بدنه به دو صورت نصب می گردد:

  • حالت اول: لاینر بصورت مجزا تولید و بعد روی پمپ نصب می گردد.
  • حالت دوم: لاینر پمپ روی بدنه تزریق می گردد.

سایز لاینرها مطابق با استاندارد پمپ ها می باشد.
تیم طراحی و اجرایی برسام پلیمر توانایی تولید این لاینرهای پمپ اسلاری یا دوغاب را در سایزهای مختلف از 2 به 3 الی 10 به 8 دارا می باشد.

پمپ

تجهیزی برای شست و شوی مصالح و انتقال گل و پسآب است که در فرآیند آبگیری برای شستن مصالح، قبل از هیدروسیکلون قرار می گیرد. انواع پمپ های اسلاری یا دوغاب به علت داشتن لاینر ضد سایش طول عمر بیشتری دارند و دارای عملکردی دقیق تر و راندمانی بیشتر به نسبت باقی پمپ ها می باشند. مجموعه برسام پلیمر تامین کننده انواع پمپ دوغاب از سایز 2/3 تا 8/10 می باشد. نوعی پمپ است که برای پمپاژ مایعات حاوی ذرات جامد طراحی شده است. این پمپ ها در طراحی و ساخت به دلیل تفاوت غلظت مواد جامد، اندازه متفاوت ذرات جامد، گوناگونی اشکال ذرات جامد و ترکیب متفاوت محلول متغیر هستند. پمپ دوغاب نسبت به پمپ های مایع مقاوم تر است.

لاینرهای لاستیکی پمپ های اسلاری یا دوغاب (آسترهای لاستیکی بالمیل)- رابر لاینینگ

بدلیل سایش بالای پمپ های مورد استفاده در صنایع مختلف به خصوص پمپ دوغاب، پوشش هایی از جنس پلی یورتان مقاوم در پمپ ها بکار می رود.

کاربرد لاینرهای پمپ دوغاب

این لاینرها در بدنه به دو صورت نصب می گردد:

  • حالت اول: لاینر بصورت مجزا تولید و بعد روی پمپ نصب می گردد.
  • حالت دوم: لاینر پمپ روی بدنه تزریق می گردد.

سایز لاینرها مطابق با استاندارد پمپ ها می باشد.
تیم طراحی و اجرایی برسام پلیمر توانایی تولید این لاینرهای پمپ اسلاری یا دوغاب را در سایزهای مختلف از 2 به 3 الی 10 به 8 دارا می باشد.