توری سرند

توری ۱۲ پایه این توری برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area) […]
توری 4 پین توری های پلی یورتانی برسام پلیمر (توری 4 پین، توری 12 پین و...) نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر […]
توری های ترومل توری های ترومل پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه نصب و همچنین سطح باز […]
توری های استپ دار متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری های استپ دار ، لبه هایی تعبیه کرده اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به […]
توری ریلی توری ریلی پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ ها بلکه از نظر نحوه­ نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening […]